Inkomsteseël demonetisering

Inkomsteseëls is verlede jaar afgeskaf in Suid Afrika.

Ongebruikte inkomsteseëls kan by die Suid Afrikaanse Inkomstediens (SARS) ingehandig word vir ‘n terugbetaling. Die prosedure word voorgeskryf in Staatskoerant 32059 van 27 Maart 2009

Leave a Reply